PL

Sieci zewnętrzne

Wykaz ważniejszych realizacji (sieci zewnętrzne):

 •           Budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.„Zadanie nr  I.6 Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wąbrzeskiej odc. Kadetów – Wąbrzeska nr 15”
 • Inwestor : MPWiK w m.st Warszawie
 •  - ogólna wartość (bez VAT) - 449.000 zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Ananasowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji”.
 • Inwestor: Budimex S.A.
 • - ogólna wartość (bez VAT) - 670.000 zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni ul. Wołomińskiej w  Radzyminie - Czerwony FIDIC 
 • Inwestor: PWiK Sp. z o.o. Radzymin ul. Komunalna 2, 05-250 Radzymin
  - ogólna wartość (bez VAT) - 2.997.371,73 PLN
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łomiankach: CZĘŚĆ II Kontrakt 12 Zakres 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. III - ulica: Zielona, Ułanów Jazłowieckich, działka nr 266, 265, 133, 132, 121, 109, 71, 70/42, 101, 102, 97/1, 92/1, 259, 63, 48, 28, 30, 16, 238, 362, 351/2. 
  Inwestor: Zakład Wodoci±gów i Kanalizacji w Łomiankach ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki
  - ogólna warto¶ć ( bez VAT) - 2.871.233,70 PLN
 • Budowa sieci kanalizacji tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej w pasie drogowym ulic Traczy i Szerokiej oraz pompowni ścieków P2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogrodzeniem oraz wjazdem do pompowni na działkach nr 59, 100 z obrębu 3-07-04 na terenie Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
  Inwestor: MPWiK S.A. w Warszawie 

  - ogólna wartość (bez VAT) - 1.977.000,00 PLN
 • Budowa kanalizacji w ul. Koniecpolskiej, Lotosu i Gontarskiej oraz przykanalików na osiedlu Rembertów w Warszawie
  Inwestor: MPWiK S.A. w Warszawie 

  - ogólna wartość (bez VAT) - 3.900.000,00 PLN
 • Budowa przepompowni ścieków sanitarnych P3 (o wydajności 35,06 dm3/s) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie osiedla Wygoda w dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
  Inwestor: MPWiK S.A. w Warszawie 

  - ogólna wartość (bez VAT) - 1.550.000,00 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Kwiatowe w Ciechanowie, realizowane w ramach Projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2007 - 2013"
  Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie

  - ogólna wartość (bez VAT) - 5.350.000,00 PLN
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Otwocku, ul. Warszawska
  Inwestor: PWiK Sp z o.o. Otwock

  - ogólna wartość (bez VAT) - 1.594.106,14 PLN
 • Kanały ściekowych w Rembertowie
  Inwestor: MPWiK S.A. w Warszawie

  - ogólna wartość (bez VAT) - 15.164.610,71 PLN
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Markach
  Inwestor: Wodociąg Marecki Sp. z o.o.

  - ogólna wartość (bez VAT) - 19.657.050,73 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Szerominek, Boński i Skarżyn
  Inwestor: Urząd Gminy Płońsk

  - ogólna wartość (bez VAT) - 4.108.678,19 PLN
 • Budowa kanalizacji na osiedlu Krubin w Ciechanowie
  Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Ciechanów

  - ogólna wartość (bez VAT) - 8.443.399,12 PLN
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Legionowie - etap III
  Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne "Legionowo"   Sp. z o.o.

  - ogólna wartość (bez VAT) - 7.502.975,69 PLN
 • Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej dn 500 mm z przebudową i renowacją kolektora grawitacyjnego w Olsztynie
  Inwestor: OPWiK 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a
  - ogólna wartość (bez VAT) - 1.885.150,38 PLN
 • Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Otwocku
  Inwestor: "PRI POLAQUA SA Piaseczno"

  - ogólna wartość (bez VAT) - 4. 438.943,40 PLN
 • Zrealizowanie jedno z największych zadań z gospodarki ściekowej na Mazowszu Kontrakt nr 3 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobyłce"
  - ogólna wartość ca 25.000.000,00 EURO
 • "Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia - zadania 2-13"
  - ogólna wartość 2.967.871,50 EURO
 • "Wykonanie kanalizacji sanitarnej na budowie sieci kanalizacyjacyjno - tłocznej od ul.Berensona do ul.Ciupagi w Warszawie"
  - ogólna wartość (bez VAT) - 11.680.000,00 PLN
 • "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola"
  - ogólna wartość (bez VAT) - 3.957.711,77 PLN
 • Kanał sanitarny w ul. Bolesława Prusa i Kopernika oraz wodociąg w ul. Kopernika w Pruszkowie
  - ogólna wartość (bez VAT) 1 675 448 PLN
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Zalesiu Dolnym w obrębie ulic Redutowej, Wołodyjnowskiego, Dworskiej - etap Ib/2". - ogólna wartość (bez VAT) - 5 337 424 PLN
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy kolektora B oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami inżynieryjnymi dla Campusu Centralnego SGGW w rejonie ulic Rosoła, Ciszewskiego i Nowoursynowskiej w Warszawie
  - ogólna wartość (bez VAT) - 1 053 845 PLN
 • Sieć kanalizacji sanitarnej "Zlewnia - ul. Młodzieńcza/Codzienna" w Warszawie
  - wartość ogólna (bez VAT) - 10 339 000
 • Sieć kanalizacji sanitarnej "Zlewnia - ul. Codzienna" w Warszawie
  - wartość ogólna (bez VAT) - 9 123 000 PLN
 • Staja Uzdatniania Wody o docelowej wydajności 120 m3/h dla zakładu produkcji papieru Delitissue - wartość ogólna (bez VAT) - 1 500 000 PLN
 • Sieć kanalizacyjna z rur PCV Dn 200 mm o dł. 626 mb i Dn 300 mm o dł. 119 mb
  - wartość ogólna (bez VAT) - 229 078 PLN
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej w Zegrzu
  - wartość ogólna (bez VAT) - 1 051 575 PLN
 • Kanalizacja ogólnospławna w ul. Prądzyńskiego w Warszawie
  - wartość ogółna (bez VAT) - 496 314 PLN
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.