PL

Budowy w akualne ( w trakcie realizacji)


  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Jana Pawła II - etap II na odcinku od ronda ONZ do ul. Nowogrodzkiej (przykanaliki)
           Inwestor - m.st.Warszawa 


  • Budowa kanalizacji ściekowej DN0,20m i 0,15m w ul. Połczyńskiej (etap I) metodą bezwykopową (przewiert sterowany)
          Inwestor - MPWiK Warszawa
 
  • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku od km 1+015 do km 2+817,81 długości 1802,81 m

          Inwestor - Miasto Płońsk

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.