PL

Nasza strona internetowa używa plików "Cookies"

"Cookies" to niewielkie pliki tekstowe zawieraj±ce dane informatyczne przechowywane w urz±dzeniach użytkowników, które przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" pozwalaj± m.in. wy¶wietlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawieraj± najczę¶ciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urz±dzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane s± na urz±dzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wył±czenia przegl±darki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane s± przez zdefiniowany czas, który okre¶lany jest parametr zawarty w pliku "Cookies".

Informacji zawartych w plikach "Cookies" używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalno¶ci strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikować sposób korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwo¶ć ulepszania jej budowy oraz zawarto¶ci. Podkre¶lamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "Cookies" s± zaszyfrowane w sposób uniemożliwiaj±cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przegl±darce internetowej można zmienić ustawienia dotycz±ce "Cookies" oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Wła¶ciwe informacje o obsłudze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne s± w ustawieniach, zależnie od rodzaju przegl±darki.

Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń dotycz±cy stosowania plików "Cookies" może wpłyn±ć na funkcjonalno¶ć i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwo¶ci jej prawidłowego użytkowania wł±cznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez nasz± stronę internetow±, akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu ich prawidłowego działania.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu "Cookies".

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.